יום חמישי, 30 בינואר 2020

ההצגה הכי טובה בעיר

ראש ממשלה הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים מביא מורשעת בהחזקת סמים כגיבורה לאומית על חשבוננו, ומדינת שושן צהלה ושמחה.

וביום ד' בשבט - חג לאומי בשושן, פסטיבל בכל רשתות התקשורת למלך מבלפור שחילק את שטחי ירושלים בעבור תשעה וחצי גרם חשיש. הידד. הידד. הידד.

למען הפרוטוקול

  מי אמר שאין הצבעות טקטיות? בני המשפחה התחלקנו במודע וכל אחד או אחת הצבענו לאחת משלוש המפלגות שהיתה קיימת סכנה שלא יעברו את אחוז החסימה - ה...