יום שבת, 20 ביוני 2020

חופשת קיץ


דודל היום הראשון של קיץ 2020


הבלוג יוצא לחופשת קיץ
נא לא להפריע


למען הפרוטוקול

  מי אמר שאין הצבעות טקטיות? בני המשפחה התחלקנו במודע וכל אחד או אחת הצבענו לאחת משלוש המפלגות שהיתה קיימת סכנה שלא יעברו את אחוז החסימה - ה...