יום שבת, 20 בפברואר 2021

החטא ועונשו

החטא
נה נה נה נה נה
ועונשו
Na Na Hey Hey Kiss Him Goodbye

***
סקרים לא משקרים!
לאחר שד"ר מינה צמח המהוללה פרשה מסכרי בחירות בשל שקרי הנסקרים, מסקר מעמיק ומלומד שערכתי על גודל דגימה מייצג של 1,700 איש ואישה (או הילד שענה במקומם לטלפון) ומתוכם מדגם מייצג של 300 איש ואישה שערך חברי אחמד מוחמד מחמוד במגזר הערבי (עם טעות דגימה של פלוס מינוס 3% במגזר היהודי הכולל לובשי שטריימל וטעות דגימה של פלוס מינוס 20%  במגזר הערבי)
  - ביבי לא יהיה ראש הממשלה הבא. נה נה נה נה
***
דווחים מחצר בלפור
* עיסקת הטיעון כבר חתומה (בכספת של שרה) על ידי הנאשם בשוחד, מרמה והפרת אמונים.
* אחרי ביבי שתישרף המדינה


READ THEIR LIPS!
***
ובצאת יום י' בניסן תשפ"א - וילחש יהוה אלוהים אל אוזנו באישון הלילה -
לְךָ מארצך ומולדתך אשר אהבת


*לאיזה קבוצת כדורגל תצביעו הפעם?*


למען הפרוטוקול

  מי אמר שאין הצבעות טקטיות? בני המשפחה התחלקנו במודע וכל אחד או אחת הצבענו לאחת משלוש המפלגות שהיתה קיימת סכנה שלא יעברו את אחוז החסימה - ה...